Změna názvu společnosti Orrero a.s. na Brazzale Moravia a.s.

Od 1. května se Orrero a.s. změnila na Brazzale Moravia a.s. Společnost Orrero a.s., které patří sýrárna v Litovli, mění od 1. května 2016 svůj název. Ten nově zní Brazzale Moravia a.s., aby tak byla lépe a transparentněji zřejmá příslušnost moravské sýrárny ke Skupině Brazzale, nejstaršímu sýrařskému podniku v Itálii. Změna názvu společnosti s sebou nenese žádnou jinou…